Image

Privacybeleid

Koerskamelen vzw kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Koerskamelen vzw, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Koerskamelen vzw verstrekt. Koerskamelen vzw kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw geboortedatum

Waarom Koerskamelen vzw deze gegevens nodig heeft

Koerskamelen vzw verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Koerskamelen vzw uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, zoals de inschrijving voor een van de ingerichte koersen.

Hoe lang Koerskamelen vzw uw gegevens bewaart

Koerskamelen vzw bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

Koerskamelen vzw verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@dagvandesolidariteit.be. Koerskamelen vzw zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Koerskamelen vzw neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Koerskamelen vzw maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Koerskamelen vzw verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Koerskamelen vzw op. www.kamelencross.be is een website van Koerskamelen vzw


Wielerclub Koerskamelen vzw

Koerskamelen is aangesloten bij de Vlaamse Wielrijdersbond.

Arendonkse wielerclub 'Koerskamelen' is ontstaan in 2007 en gegroeid uit oud-leidingteam 'Vetklep' van Chiro Voorheide Arendonk.

Grotstraat 5A - 2370 Arendonk - 0541.745.394 

© 2020 Kamelencross